H E L E N F R I E D M A N N C O N S U L T A N C Y P T Y L T D
ENGLISH
POLISH


HELEN
FRIEDMANN
CONSULTANCY

Caulfield North
Victoria 3161
Melbourne
Australia

PRZYJMUJE TYLKO PO WCZESNIEJSZYM USTALENIU TERMINU

Telefon:
+61 3 9523 0846

+61 418 551 623

 
Helen Friedmann
BA (Hons)

Migration Agent
Registration Number 9256768

Jako licencjonowany
agent imigracyjny
Helen Friedmann
zobowiązana
jest do przestrzegania tzw

Click here for the "Code of Conduct"


LICENCJONOWANY
AGENT IMIGRACYJNY
No. 9256768

MEMBER OF MIGRATION INSTITUTE OF AUSTRALIA


HELEN FRIEDMANN
ma 35 lat doświadczenia w sprawach australijskiego prawa imigracyjnego. Była przez wiele lat pracowniczką Departamentu Imigracji w Australii i na placówkach zagranicznych, m.in. w Austrii, na Wegrzech, Tajlandii i Wietnamie. Posiada jedną z pierwszych licencji agentów imigracyjnych (Migration Agent Registration Number 9256768).

Helen Friedmann mówi biegle również po polsku.


Obecnie kieruje biurem Helen Friedmann Consultancy, specjalizującym się w następujących usługach imigracyjnych:
  • wizy małżeńskie, rodzinne i studenckie
  • wizy w ramach łączenia rodzin
  • wizy biznesowe
  • usługi imigracyjne dla korporacji przemysłowych sprowadzających do Australii pracowników
Usługi biura Helen Friedmann Consultancy są płatne.

Jak uzyskać poradę?
Helen Friedmann przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Osoby mieszkające w innych stanach Australii lub poza Australią mogą uzyskać wstępną informację telefonicznie.

Telefonując z Australii: (03) 9523 0846
Telefonując spoza Australii: +61 3 9523 0846


helen@helenfriedmann.comvvvvvvvvv www.helenfriedmann.com